Torsdag 16. februar 2017, vil det bli holdt valgmøte for å velge medlemmer til generalforsamlingen blant egenkapitalbeviseierne.

 

Valgkomiteens sammensetning:

       Unni Hveem, medlem og leder

       Geir Rune Nyhus, medlem

       Jan-Anders Aalborg, medlem

       Mari Fodstad, varamedlem

 

Valgkomiteen har startet sitt arbeide.  Egenkapitalbeviseiere som har forslag på kandidater som de ønsker at valgkomiteen skal vurdere, kan sende dette til banken.  Forslaget må inneholde navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse.  Forslaget bør begrunnes.  

Forslaget sendes på mail til banken innen 23. januar 2017. 

 

Valgkomiteen avslutter sitt arbeide den 25. januar 2017.  Forslag som kommer inn etter denne fristen vil bli behandlet som benkeforslag.

 

Det er i tillegg åpent for å fremme benkeforslag på kandidater i selve valgmøte.

 

Kundenes valgmøte og egenkapitalbeviseiernes valgmøte holdes samme kveld – med to atskilte valg.

 

Ordinær innkalling til valgmøte sendes ca 14 dager før valgmøtet.

 

 

Med hilsen

TOTENS SPAREBANK

 

Roar Løken Lunder

-generalforsamlingens leder-