Valgmøte for innskytere og egenkapitalbeviseiere i Totens Sparebank avholdes tirsdag 11. februar 2020 kl. 18:00 i Totens Sparebanks lokaler på Lena.

Innskytere:

Innkalling og saksdokumenter
Bestilling av adgangstegn
Notat til valgmøte for kunder

Egenkapitalbeviseiere:
Innkalling
Saksdokumenter, inkl valgkomiteens innstilling
Møte- og fullmaktsblankett
Sittende medlemmer i Generalforsamlingen