Du får hjelp til blant annet nettbank og sperring av kort via telefon 61 14 12 00 på følgende tidspunkter:
• Mandag 6. april - onsdag 8. april: Kl. 08-16
• Skjærtorsdag 9. april - 2. påskedag 13. april: Kl 09-17

På grunn av koronautbruddet er alle våre kontorer fremdeles fysisk stengt.

Betalingsfrister
• Siste forfallsdato for regninger før påske er 8.04.2020. Betalinger på denne dagen må registreres innen kl.14:00.
• Siste frist for å registrere en utenlandsbetaling før påske er 8.04.2020 klokken 09:00.
• Første mulige forfallsdato etter påske er 14.04.2020.

God påske!