Som følge av styrket innsats i samfunnet mot økonomisk kriminalitet søker Totens Sparebank en leder for bankens AHV-avdeling. Avdelingen skal sørge for at banken etterlever regelverket for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og har ansvaret for gjennomføring av ulike tiltak.
Avdelingens oppgaver er å gjennomføre forsterkede kundetiltak, risikovurdere kunder, bistå kunderådgivere i det daglige arbeidet som skal sikre etterlevelse av regelverket for antihvitvasking og utveksling av skatteopplysninger mellom land (CRS og FATCA), i tillegg til å gjennomføre løpende kontroller av kunder.

Som Avdelingsleder AHV vil du blant annet ha følgende hovedarbeidsoppgaver:

- Videreutvikle et sterkt fagmiljø innen AHV
- Administrativt og driftsmessig ansvar for avdelingen, herunder personalansvar
- Ansvar for videreutvikling innenfor avdelingens ansvarsområde
- Ansvar for å organisere, kontrollere og koordinere aktivitetene i avdelingen
- Påse at aktuelle rutiner til enhver tid er kjent i banken og blir etterlevet
- Ansvar for etablering, vedlikehold og utvikling av styringsdokumenter og rutiner på AHV-området
- Arbeide operativt med innsamling og analyse av kundeinformasjon og dokumentasjon
- Vurdere innhentet informasjon og utføre nærmere undersøkelser
- Analysere relevant informasjon for risikobasert beslutningstaking for å oppfylle krav fra myndighetene
- Levere analyser av høy kvalitet på både PM- og BM-kunder
- Iverksette og lede relevante tiltak/prosjekt for kontinuerlig forbedringer på prosesser og rutiner innenfor AHV

Vi søker deg som har:

- 3 til 5 års høyskoleutdannelse innen juridiske og/eller økonomiske fag
- ledererfaring eller anlegg og interesse for aktivt lederskap
- relevant arbeidserfaring innenfor AHV
- internsertifisering AHV eller vilje til å gjennomføre dette
- en nøyaktig, strukturert og analytisk arbeidsmetode
- evne til å skape gode samarbeidsforhold i en hektisk hverdag
- evne til å prioritere i perioder med stor arbeidsmengde
- gode IT-kunnskaper
- gode analytiske ferdigheterevne til å produsere høykvalitets skriftlig materiale

Som Avdelingsleder AHV blir du en del av et fagmiljø som har fokus på kompetanseutvikling i hverdagen. Gjennom dialog med bankens kontorer og internavdelinger får du i tillegg et bredt nettverk med kollegaer i banken. Du vil også delta i et større fagmiljø innen AHV i Eika-gruppen, der banken er medeier.
Avdelingsleder AHV vil være ansvarlig for å identifisere, overvåke, vurdere og analysere kunder og produkter i et AHV / sanksjonsperspektiv for å bidra til at banken etterlever relevante økonomiske forskrifter mot kriminalitet.

Vi søker deg som samarbeider godt med andre og liker å lære og prøve nye ting. Du er ærlig og pålitelig, villig til å snakke, selv når det er vanskelig, og forpliktet til å styrke andre. Du brenner for å gjøre en god jobb og er en lagspiller som er villig til å støtte andre i å nå felles mål i et miljø i endring. Du har sterke analytiske evner, løsningsorientert tankesett en sterk evne til å veilede og kommunisere med både kunder og kolleger.

Vi tilbyr en spennende stilling i et marked med høyt tempo, konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Banksjef personmarked Åse Charlotte Øye på tlf. 95 86 46 10 / aa.oye@totenbanken.no. Søknad med CV sendes innen 7. desember 2020 til personal@totenbanken.no.