Kontorforsikring

Dette er en kombinert forsikring som dekker de nødvendige behovene i en kontorvirksomhet.
  • Omfatter maskiner og løsøre på kontoret, samt kontoransvar og avbruddstap i 18 måneder
  • Forskjellen mellom forventet driftsresultat uten skade, og det faktiske driftsresultatet ved skade erstattes
  • Dekker brann-, vann- og innbruddsskader, samt underslag, bedrageri, ran og overfall
Kontakt meg om Kontorforsikring

Om forsikringen

Kontorforsikring omfatter

  • Brann-, vann- og innbruddsskader
  • Avbruddstap i inntil 18 måneder 
  • Ansvarsforsikring - unntatt profesjonsansvar
  • Ekstrautgifter til nødvendig forsettelse av kontorvirksomhet etter erstatningsmessig skade
  • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende
  • Ryddingsutgifter etter skade
  • Vinduer og skilt
  • Bygningsmessig tileggsinnredning
  • Underslag, bedrageri og lignende
  • Ran og overfall
  • Rettshjelp

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema