Innhold
Boligforsikring
 • Erstatter skader på boligen ved brann-, vann- og naturskade, samt ved tyveri.
 • Erstatter ombygging av bolig dersom du blir invalid etter ulykke.
 • Omfatter fri rettshjelp og tap av husleieinntekter.

Kjøper du forsikring på nett, får du 10 prosent rabatt.

Innboforsikring
 • Erstatter skade på tingene dine ved brann, vann og tyveri.
 • Erstatter dine utgifter, dersom du må bo utenfor hjemmet grunnet skade.
 • Inkluderer ID-tyveri. 

Kjøper du forsikring på nett, får du 10 prosent rabatt.

Hytteforsikring
 • Hytteforsikringen gjelder for hytter eller fritidsboliger som ikke er fast bebodd.
 • Den dekker tap ved brann, innbrudd, skade på hageanlegg og vann- og naturskade.
 • I tillegg kan du få fri rettshjelp ved tvister som oppstår i forbindelse med din hytte eller fritidsbolig.

Du kan velge mellom vår ordinære hytteforsikring eller vårt beste alternativ, Hytte Pluss. Begge kan utvides med råte- og skadedyrsforsikring. 

Verdigjenstandforsikring

 • Gir dekning for tap utover det en reise- eller innboforsikring dekker.  
 • Kan kjøpes på gjenstander du bruker både privat og i jobb.
 • Gjelder over hele verden.