Innhold

Hest

Forsikringen dekker tap ved skader som fører til at hesten dør eller må avlives på grunn av sykdom, ulykke eller av dyrevernshensyn.

Hund og rasekatt

Forsikring av hund og rasekatt kan kjøpes for dyr mellom 5 uker og 6 år (9 år ved selskapsbytte). Forsikringen gjelder til dyret har fylt 10 år, og dekker utgifter når dyret dør, må avlives eller kommer bort.