Innhold

Hesteforsikring

Eier du hest, kan du tegne hesteforsikring hos oss. Forsikringen dekker tap ved skader som fører til at hesten dør eller må avlives på grunn av sykdom, ulykke eller av dyrevernshensyn.

  • Veterinærattest kreves ikke for forsikringssum inntil 50.000 kroner.
  • Du kan forsikre hesten din hos oss fra den er 9 dager gammel og til utgangen av det forsikringsåret hesten fyller 24 år. 

Hund- og rasekattforsikring

Har du hund eller rasekatt, kan du forsikre den hos oss. Forsikringen gjelder når dyret dør eller må avlives på grunn av sykdom, ulykke eller dyrevernshensyn.

Den dekker også utgifter til veterinærbehandling på inntil 20.000 kroner per skade (ingen årsbegrensning), og erstatter dyr som kommer bort. Dersom en hund har dokumenterte spesielle egenskaper, kan bruksverdien også forsikres.

  • Forsikring av hund og rasekatt kan kjøpes for dyr mellom 5 uker og 6 år (9 år ved selskapsbytte).
  • Forsikringen gjelder til dyret har fylt 10 år.