Innhold

Barneforsikring

Du kan kjøpe vår barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år.

 • Gjelder også ved studieopphold i utlandet i inntil 36 måneder.
 • Forsikringssummen reguleres årlig etter folketrygdens grunnbeløp.
 • Koster kun 180 kroner måneden.

Forsikringen gir utbetalinger ved:

 • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
 • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
 • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
 • Utvalgte alvorlige sykdommer
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Dødsfall
 • Arbeidsuførhet
 • Behandlingsutgifter