Reiseforsikring Bedrift

Reiseforsikring for bedrift gjelder alle typer tjenestereiser, også til og fra jobb.
  • Gjelder i hele verden, både på korte dagsreiser og på lengre reiser inntil 60 dager
  • Utvid forsikringen til å dekke ferie- og fritidsreiser for dine medarbeidere med familie
  • Arbeidsgivers eiendeler er medforsikret for inntil 50 000 kroner
Kontakt meg om Tjenestereiseforsikring

Om forsikringen

Dette dekker forsikringen:

  • Reisegods - forsikringssum kr 40 000.
  • Arbeidsgivers effekter er medforsikret for inntil kr 50 000.
  • Reisesyke og hjemtransport - ubegrenset sum. 
  • Reiseansvar - forsikringssum kr 10 000 000.
  • Reiseavbrudd - forsikringssum kr 50 000 per person. 
  • Rettshjelp - forsikringssum kr 100 000.
  • Forsinkelse.
  • Avbestilling - forsikringssum kr 50 000 for hver sikret.*
  • Evakuering - erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter 
  • til reise og opphold, maks 45 dager.  
*Forsikringen må være i kraft før reisen/depositum betales.

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema
 

Forsikringen kan utvides med:

  • Ferie/fritidsreiser (inkluderer familie).      
  • Reise Pluss.      
  • Ulykke (gjelder der lov om yrkesskade ikke gjelder).
  • Remplassering (dersom behov for avløser etter erstatningsmessig hjemtransport). 

Gode råd