Velkommen til Totens Sparebank

Mobilbank, sikkerhetsoppdatering

Torsdag 8. november kom det en ny sikkerhetsoppdatering av mobilbanken vår. Brukere med iOS (iPhone/iPad) må laste ned mobilbanken helt på nytt. Androidbrukere trenger bare å oppdatere appen. Alle brukere må aktivere mobilbanken på nytt.

Gode råd

Husk aksjesparekonto før nyttår

Samle dine aksjefond i en aksjesparekonto og få skattefordeler. Husk å flytte dine fond til aksjesparekontoen innen 31. desember for å slippe å betale skatt ved flyttingen. Vi hjelper deg gjerne.

Resultat 3. kvartal 2018

Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et akkumulert resultat før skatt per 30.9.2018 på 184,1 mill. kroner, mot 172,3 mill. kroner i samme periode 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 12,6 prosent, mot 12,7 prosent i fjor.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.