Totens Sparebanks familiedag 31. august 2019

Totens Sparebank ønsker å invitere våre kunder til en aktiv dag med gode opplevelser i en av Norges mest populære familieparker - Hunderfossen Famliepark - lørdag 31. august 2019.

Gode råd

Vi endrer rentene

Totens Sparebank øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold.

Delårsregnskap 4. kvartal / foreløpig årsregnskap 2018

Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2018 på 233,5 mill. kroner, mot 223,1 mill. kroner i 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 11,7 prosent, mot 12,2 prosent i 2017.

Konstruerte kundenummer

Vi kontakter i disse dager alle våre kunder som er registrert med aktiv konto opprettet på et konstruert kundenummer. Bakgrunnen for dette er at myndighetene har pålagt bankene å kunne identifisere alle kontohavere med fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.