Velkommen til Totens Sparebank

Husk aksjesparekonto før nyttår

Samle dine aksjefond i en aksjesparekonto og få skattefordeler. Husk å flytte dine fond til aksjesparekontoen innen 31. desember for å slippe å betale skatt ved flyttingen. Vi hjelper deg gjerne.

Gode råd

Resultat 3. kvartal 2018

Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et akkumulert resultat før skatt per 30.9.2018 på 184,1 mill. kroner, mot 172,3 mill. kroner i samme periode 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 12,6 prosent, mot 12,7 prosent i fjor.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.