Innhold

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.

Ikke tatt i bruk mobilbanken ennå?

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Like sikkert - mye enklere!

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet, og består av medlemmer valgt fra de fire gruppene; kunder, ansatte, egenkapitalbeviseiere og det offentlige. Det avholdes egne valgmøter for de ulike interessegruppene.

Valgmøte for innskytere

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet, og består av medlemmer valgt fra de fire gruppene; innskytere, ansatte, egenkapitalbeviseiere og det offentlige. Det avholdes egne valgmøter for de ulike interessegruppene.

Sikkerhetsoppdatering, mobilbank

Av sikkerhetsmessige hensyn vil ikke mobilbanken fungere på eldre operativsystemer etter 1. desember 2017. Se om dette gjelder din mobiltelefon her.

Bilforsikring med 50% startbonus

Hos oss får ungdom en ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 prosent startbonus når du er førstegangseier av privat bil.

En annen fordel du som ungdom får hos oss er at vi tilbakebetaler 
5.000 kroner dersom du har kjøpt bilforsikring før fylte 23 år hos oss, og kjører skadefritt i 5 år.

Resultat 3. kvartal 2017

Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt per 30.9.2017 på 172,3 mill. kroner, mot 129,0 mill. kroner i samme periode i 2016. Egenkapitalavkastningen ble 12,7 prosent, mot 10,3 prosent samme periode i fjor.