Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.

Gode råd

Vellykket sponsortreff

Tirsdag 2. april arrangerte vi vårt årlige sponsortreff på Sillongen Toten Hotel for 15. gang. Over 100 personer fra ulike lag og foreninger som banken sponser møtte opp.

Vi endrer rentene

Totens Sparebank øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold.

Delårsregnskap 4. kvartal / foreløpig årsregnskap 2018

Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2018 på 233,5 mill. kroner, mot 223,1 mill. kroner i 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 11,7 prosent, mot 12,2 prosent i 2017.

Konstruerte kundenummer

Vi kontakter i disse dager alle våre kunder som er registrert med aktiv konto opprettet på et konstruert kundenummer. Bakgrunnen for dette er at myndighetene har pålagt bankene å kunne identifisere alle kontohavere med fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.