Kjøp husforsikring på nett

Vi har gjort det enkelt for deg som kunde å forsikre din bolig. Hos oss kan du med noen få tastetrykk sjekke pris og kjøpe boligforsikring på nett.

Gode råd

Vi endrer rentene

Totens Sparebank øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold.

Delårsregnskap 4. kvartal / foreløpig årsregnskap 2018

Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2018 på 233,5 mill. kroner, mot 223,1 mill. kroner i 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 11,7 prosent, mot 12,2 prosent i 2017.

Konstruerte kundenummer

Vi kontakter i disse dager alle våre kunder som er registrert med aktiv konto opprettet på et konstruert kundenummer. Bakgrunnen for dette er at myndighetene har pålagt bankene å kunne identifisere alle kontohavere med fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.