Husk aksjesparekonto før nyttår

Samle dine aksjefond i en aksjesparekonto og få skattefordeler. Husk å flytte dine fond til aksjesparekontoen innen 31. desember for å slippe å betale skatt ved flyttingen. Vi hjelper deg gjerne.

Gode råd

Åpningstider og betalingsfrister i romjulen

Resultat 3. kvartal 2018

Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et akkumulert resultat før skatt per 30.9.2018 på 184,1 mill. kroner, mot 172,3 mill. kroner i samme periode 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 12,6 prosent, mot 12,7 prosent i fjor.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjer bør du samle det i en aksjesparekonto. Da blir det enklere og mer lønnsomt å spare. Kontoen er gratis og du kan allerede nå inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.