Det er mye som må ordnes når en av dine nærmeste dør. Her får du vite hva som skjer med avdødes bankforhold, og hva som er veien videre.

Merk at banken har taushetsplikt, og at vi ikke kan dele opplysninger om avdødes kundeforhold før vi har mottatt nødvendig dokumenter fra arvinger.

Dette gjør banken ved melding om dødsfall
Vi avslutter bankID, nettbank, kort, eFaktura, enkelte avtalegiroavtaler og eventuelle disposisjonsforhold på konto. Konto blir ikke sperret for inn/utbetaling, men enkelte avtalegiroavtaler til faste utgifter som boliglån, husleie, strøm, forsikring blir stående aktive i inntil 6 måneder fra dødsdato.

Formuesfullmakt fra tingretten
For å få utstedt skifteattest, må du opplyse tingretten om avdødes eiendeler, gjeld og formue. For at banken kan gi deg opplysninger om avdødes gjeld og saldo på konti, må du sende oss en formuesfullmakt, sammen med en fargekopi av din legitimasjon. Formuesfullmakten utstedes av tingretten. Denne kan leveres i banken, sendes pr post, eller via nettbanken dersom du er kunde hos oss fra før.

Før skifteattest er utstedt
Frem til skifteattest foreligger, kan banken belaste regninger til faste utgifter som boliglån, husleie strøm og forsikring, som er utstedt i avdødes navn. Begravelsesrelaterte utgifter kan også belastes avdødes konto.

Når skifteattest er utstedt
Dersom du har påtatt deg ansvaret for boet, får du utstedt en skifteattest. Denne må leveres til banken, sammen med fargekopi av din legitimasjon. Dersom det er flere arvinger, velger mange å ha en fullmektig i boet. Vi trenger da kopi av skjemaet «fullmakt ved privat skifte av dødsbo» (link), samt fargekopi av legitimasjon på de som gir fullmakt. Arvingene kan også forestå skiftet i fellesskap, da må alle parter signere på alt som skal betales eller når konto skal avsluttes.

Arvinger får ikke tilgang til konto i nettbank, da avdødes personvern er beskyttet i loven. Derfor håndteres dødsbo manuelt, noe som vil si at alle regninger må leveres til banken.

Det anbefales at den fullmektige i boet oppretter en egen konto i sin bank, og forestår boet derfra. Banken kan ved avslutning av avdødes konto legge inn en videresendingskonto, som gjør at eventuelle innbetalinger automatisk blir videreført til den fullmektiges oppgjørskonto i 6 mnd fra konto avsluttes. 
Dødsbo behandles gebyrfritt i inntil 6 måneder fra dødsdato, men det anbefales å avslutte konto tidligere. Avtalegiro kan også gå som normalt i 6 måneder, men det er anbefalt at man tar en gjennomgang på hvilke avtaler som kan slettes når man er i dialog med banken.

Gjeld
Dersom avdøde har lån i banken, må dette enten innfris, eller refinansieres av arvingene. Det er ikke mulig å betjene et lån som står i avdødes navn over tid.

Avslutning av kundeforhold
Konti, gjeld og andre midler til avdøde, skal gjøres opp eller overføres til arvinger innen 6 måneder etter dødsdato. Banken må da ha signatur i henhold til skifteattest, enten via oppmøte i filial, eller digital signatur i nettbank. 
Mange lurer på hvordan dette lar seg gjøre i forhold til skatteoppgjør. Arvinger skal alltid levere skifteattest til skatteetaten, og man kan ved privat skifte av boet be om forhåndsligning. I de fleste tilfeller vil det være gunstig å avslutte avdødes kundeforhold i banken snarest mulig, og man slipper da å vente til neste års skatteoppgjør kommer. 
Ved uskifte kan gjenlevende ektefelle be om at skatt til gode utbetales til sin konto.