Ratingbyrået Scope Ratings offentliggjorde 30. oktober 2018 rating på Totens Sparebank og datterselskapet Totens Sparebank Boligkreditt AS. Endringer i de regulatoriske og markedsmessige forholdene har over tid økt nytten av å være tildelt en offisiell rating, og Totens Sparebank vurderte det derfor som ønskelig å bli offisielt ratet. 17. oktober 2019 offentliggjorde de en ny analyse av Totens Sparebank Boligkreditt der vi beholdt den gode ratingen fra 2018.

Morselskapet Totens Sparebank ble tildelt rating A- med «stable outlook».
Totens Sparebanks senior usikret gjeld ble tildelt rating BBB+.
Totens Sparebank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett ble tildelt AAA med «stable outlook».

Rapporter Totens Sparebank:

30. oktober 2018


Rapporter Totens Sparebank Boligkreditt:

17. oktober 2019

30. oktober 2018