Ratingbyrået Scope Ratings offentliggjorde 30. oktober 2018 rating på Totens Sparebank og datterselskapet Totens Sparebank Boligkreditt AS. Endringer i de regulatoriske og markedsmessige forholdene har over tid økt nytten av å være tildelt en offisiell rating, og Totens Sparebank vurderte det derfor som ønskelig å bli offisielt ratet.

Morselskapet Totens Sparebank ble tildelt rating A- med «stable outlook».
Totens Sparebanks senior usikret gjeld ble tildelt rating BBB+.
Totens Sparebank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett ble tildelt AAA med «stable outlook».

Rapporter:

30. oktober 2018: Totens Sparebank

30. oktober 2018: Totens Sparebank Boligkreditt