Innhold

Styrets medlemmer velges for 2 år.  Nåværende styre ble valgt på generalforsamlingen den 28.04.2016.

Styret for 2016/2017 består av:

Geir Stenseth (leder)
Steinar Nordengen (nestleder)
Erland Opsahl (medlem)
Anne Caroline Syljuåsen (medlem)
Anne Jacobsen Onsrud (medlem)
Kjell Arne Nyhus (medlem-ansatte)
Nina Dyste (medlem-ansatte)

Christian Børresen (varamedlem)
Tove Beate S. Karlsen (varamedlem)
Jan Sverre Seierstad (varamedlem – ansatte)
Anne Lydia Domaas (varamedlem – ansatte)

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte 2016-2017