Styrets medlemmer velges for 2 år.  Nåværende styre ble valgt på generalforsamlingen den 28.03.2019.

Styret for 2019/2020 består av:

Geir Stenseth (leder)
Steinar Nordengen (nestleder)
Erland Opsahl (medlem)
Anne Jacobsen Onsrud (medlem)
Heidi C. Ekrem (medlem)
Øystein Løvbakke (medlem - ansatte)
Nina Dyste (medlem - ansatte)

Øivind Hansebråten (varamedlem)
Tove Beate S. Karlsen (varamedlem)
Hilde E. Inngjerdingen (varamedlem – ansatte)
Erik E. Evensen (varamedlem – ansatte)

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte 2019-2020