Styrets medlemmer velges for 2 år.  Nåværende styre ble valgt på generalforsamlingen den 30.03.2017.

Styret for 2018/2019 består av:

Geir Stenseth (leder)
Steinar Nordengen (nestleder)
Erland Opsahl (medlem)
Anne Jacobsen Onsrud (medlem)
Gunn Mari Rusten (medlem)
Kjell Arne Nyhus (medlem-ansatte)
Nina Dyste (medlem-ansatte)

Øivind Hansebråten (varamedlem)
Tove Beate S. Karlsen (varamedlem)
Hilde E. Inngjerdingen (varamedlem – ansatte)
Øystein Løvbakke (varamedlem – ansatte)

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte 2018-2019