Styrets medlemmer velges for 2 år.  Nåværende styre ble valgt på generalforsamlingen den 25.03.2021.

Styret for 2021/2022 består av:

Geir Stenseth (leder)
Steinar Nordengen (nestleder)
Erland Opsahl (medlem)
Anne Jacobsen Onsrud (medlem)
Lise A. Aasterud (medlem)
Øystein Løvbakke (medlem - ansatte)
Nina Dyste (medlem - ansatte)

Øivind Hansebråten (varamedlem)
Tove Beate S. Karlsen (varamedlem)
Hilde E. Inngjerdingen (varamedlem – ansatte)
Erik E. Evensen (varamedlem – ansatte)

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte 2021-2022