Finansiell kalender 2020

11. feb

     
Regnskap 4. kvartal 2019
Foreløpig årsregnskap 2019
31. mar   Generalforsamling
28. april   Regnskap 1. kvartal 2020
13. aug   Regnskap 2. kvartal 2020
27. okt   Regnskap 3. kvartal 2020

Rapporter

Årsrapporter og delårsrapporter.

Obligasjons- og sertifikatlån

Låneavtaler og lånebeskrivelser.

Utbyttepolitikk

Totens Sparebank har som mål å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende langsiktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Bankens årsoverskudd vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

Totens Sparebank har som målsetting at over tid skal minst halvparten av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskuddet utbetales som utbytte. Dette forutsetter at bankens soliditet er på et tilfredsstillende nivå.

Ved fastsettelse av størrelsen på utbytte vil det bli tatt hensyn til hva som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, eksterne rammebetingelser og bankens soliditet.

Diverse dokumenter

På denne siden vil du finne diverse dokumenter som vedrører banken.

Våre børsmeldinger

Rating

Se rapporter fra ratingselskapet Scope for både Totens Sparebank og Totens Sparebank Boligkreditt.