Dødsfallforsikring

Har du tenkt på hvordan livet kan bli dersom en av forsørgerne i familien skulle falle fra? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.
  • Utbetales skattefritt som et engangsbeløp
  • Gir økonomisk handlefrihet til de etterlatte
  • Sikre dine nærmeste økonomisk ved et dødsfall
Kontakt meg om Dødsfallforsikring